BAKKIEVERHUUR.nl

Verhuurvoorwaarden

Legitimatie
Als legitimatie heeft u een geldig Nederlands rijbewijs nodig. Let u er hierbij op dat u beschikt over het BE-rijbewijs dat voor diverse aanhangers vereist is.

Borgsom
De borgsom bedraagt € 50,-. U dient dit bedrag ter plekke voorafgaand aan de overeengekomen huurperiode contant of per pin-transactie te voldoen.

Reserveren
Het is verstandig om tijdig de aanhangwagen te reserveren. De reservering vervalt 1 uur na de afgesproken afhaaltijd.

Huurprijzen
De op Bakkieverhuur.nl genoemde huurprijzen zijn te allen tijde inclusief het geldende BTW-tarief.

Terugbrengen
De aanhangwagen dient vóór 8.30 uur op de afgesproken dag terug gebracht te worden bij de verhuurlokatie van Bakkieverhuur.nl waar u het gehuurde heeft afgehaald, behalve indien terugbrengtijd en/of –plaats schriftelijk (tussentijds) zijn anders overeengekomen.

Verlies of diefstal
Verloren of gestolen aanhangers worden tegen nieuwwaarde op de huurder verhaald. Bakkieverhuur.nl blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde.

Schoonmaakkosten
De gehuurde aanhanger dient u schoon in te leveren. Indien u dit niet doet, rekenen wij € 50,- reinigingskosten

Gebruik

U bent verantwoordelijk voor correct en wettig gebruik van de gehuurde aanhanger. Gebreken ontstaan door ondeskundig gebruik van de aanhanger of meegeleverde-gehuurde materialen worden op u verhaald tegen nieuwwaarde. Tevens kunt u eventuele schade/letselschade/bedrijfsschade/vervolgsschade die onstaat door of ten gevolge van het gehuurde nimmer verhalen op Bakkieverhuur.nl.

Huurperiode
Bij overschrijding van de vooraf afgesproken huurtermijn bent u een boete verschuldigd. Alleen met toestemming van Bakkieverhuur.nl is het toegestaan de vooraf afgesproken huurtermijn te overschrijden tegen een vooraf overeengekomen tarief.

Verzekering
Alle aanhangwagens van Bakkieverhuur.nl zijn verzekerd tegen schade aan de aanhangwagens (casco schade). De lading is niet verzekerd. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 100,-. In geval van opzet of schuld (waarbij inbegrepen overbelading) en bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode blijft u onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten. Let wel, deze kunnen hoger uitvallen dan de gestelde borg!

Beëindiging overeenkomst
Bakkieverhuur.nl is gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te verbreken c.q. te beëindigen.

Boetes
Boetes van verkeersovertredingen komen voor rekening van de huurder.

Naar het buitenland
Het is mogelijk om met een aanhangwagen naar het buitenland te gaan. Hiervoor zijn er wel bepaalde voorwaarden:
  • U bent verplicht een verzekering te hebben die bij pech in het buitenland het repatrieren van de aanhangwagen verzorgt. U dient de geldige ANWB Europaservice verzekering evenals uw geldig Nederlands rijbewijs voor vertrek te tonen bij de verhuurlocatie.
  • Onder buitenland wordt uitsluitend verstaan: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.